Tematräff Framtidens arbetsliv - Din utveckling på jobbet. Nationell för administratörer

Kursen är genomförd
Målgrupp Medlem
Sista anmälningsdag 12 maj 2022
Start 2022-05-20 12:00
Slut 2022-05-20 13:00
Ort Digitalt
Denna tematräff är för alla medlemmar med administrativt arbete! Du som medlem ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att du kan utvecklas på jobbet. Hur ser vi till att det blir verklighet? Vi vet ungefär hur det ser ut med kompetensutveckling idag, men vi vill bjuda in dig som medlem i Vision till att kolla på läget tillsammans och diskutera vägen framåt. Till exempel: Hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Hur påverkas just din yrkesgrupp? Vilken kompetensutveckling behövs för att möta framtidens arbetsmarknad? TEMATRÄFF FRAMTIDENS ARBETSLIV En tematräff är ett sätt att öka möjligheten till inflytande och påverka hur Vision ska arbeta med framtidens arbetsliv. Under tematräffen har du som deltagare möjlighet att skicka in vad du tycker och tänker om framtidens arbetsliv. Resultatet från tematräffarna används för att påverka politiker, arbetsgivare och makthavare. Tematräffarna i Vision kommer att fokusera på framtidens arbetsliv, digitalisering och förändrat arbetsliv.
Kontakt

Sara Mäki

E-post: kurs.lulea@vision.se