Avtalsforum HÖK Kommuner Område Västerås

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 13 april 2023
Start 2023-05-16 09:30
Slut 2023-05-16 16:00
Ort Västerås
HÖK forum Område Västerås Välkommen till årets första avtalsforum för HÖK i område Västerås. Fokus under detta forum blir att resonera kring den här avtalsperioden och diskutera inför kommande avtalsrörelse. HÖK-forum är ett tillfälle för dig som är förtroendevald i en verksamhet som tillämpar kollektivavtalen inom HÖK/AB kommun för att få aktuell avtals- och lagstiftningsinformation. Det är också ett nätverk med möjlighet till dialog med andra förtroendevalda, centrala förhandlare, ombudsmän på center och representanter från förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Datum: 2023-05-16 Tid: 10.00-16.00 (fika serveras från 9.30) Plats: ELITE STADSHOTELLET VÄSTERÅS Anmäl dig senast den 13 april Programpunkter: Forumet förutsätter aktivt deltagande. Förbered er genom att diskutera punkterna med både medlemmar och fackligt förtroendevalda för att ge inspel från er lokala organisation. Era diskussioner är centrala i det fortsatta arbetet inför avtalsrörelsen med exempelvis framtagande av yrkanden. - Hur fungerar löneprocessen och tillämpningen av löneavtalet lokalt hos er? - Vilka frågor lyfter era medlemmar som viktiga gällande villkor och förmåner? - Har ni förslag och idéer på vad ni saknar eller som behöver förbättras i kollektivavtalen? Vid frågor eller avbokningar maila kurs.vasteras@vision.se
Kontakt

Therese Lindkvist

E-post: kurs.vasteras@vision.se