Nationell Webbutbildning för förtroendevalda - "Var ska gränsen dras?"

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 1 november 2020
Start 2020-11-10 09:00
Slut 2020-11-10 10:00
Ort Webbutbildning
Webbutbildning för dig som förtroendevald. När: Tisdag den 2020-11-10 kl 09:00-10:00. "Vart ska gränsen dras?" I ett arbetsliv som blir mer och mer digitaliserat är det en utmaning att dra en skarp gräns mellan arbetstid och fritid. Vad kan vara bra för dig som skyddsombud att tänka på när du får signaler om att arbetsmiljön för en eller flera medlemmar försämras utifrån arbetsbelastning? Hur kan du använda dig av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö? Vad är rimligt att arbetsgivaren gör? Under webutbildningen går vi igenom fakta samt relevanta frågeställningar när våra medlemmar inte har rätt förutsättningar att lägga livspusslet. Målgrupp: Skyddsombud Utbildare: Anna Lindfors
Kontakt

Anna Lindfors

E-post: anna.lindfors@vision.se