Nationell webbutbildning i Mina Sidor för förtroendevalda, del 3 av 4: Skapa och hantera kurser och aktiviteter

Kursen är genomförd
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 24 augusti 2021
Start 2021-08-26 11:30
Slut 2021-08-26 12:30
Ort Webb
Under 2021 kan du som aktiv i en styrelse under fyra tillfällen fördjupa dig i Mina Sidor, verktyget för att se och hantera medlemsuppgifter och uppdrag i din avdelning/klubb, fv-mejlen, dokumenthanteringen, kurser och aktiviteter samt ärenden. Varje träff går igenom en specifik del av Mina Sidor. Om din styrelse vill ha en personlig genomgång av Mina Sidor, kontakta ert center. Det är ordförande i din avdelning/klubb som kan dela ut behörigheter för Mina Sidor. På Mina Sidor finns manualer och instruktioner där du också kan hitta information. Om du har frågor om Mina Sidor, hör av dig till Mina Sidor-supporten, minasidor@vision.se.
Kontakt

Anna Dahl

E-post: anna.dahl@vision.se