Digitalt årsmöte 2019

Kursen är genomförd
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 12 juni 2019
Start 2019-10-07 12:00
Slut 2019-10-20 14:00
Ort VoteiT
Vi har nöjet att kalla till Visions första digitala årsmöte. Årsmötet öppnar måndagen 7/10 klockan 12.00 och avslutas söndagen den 20 oktober. Under dessa två veckor kommer ombuden för årsmötet kunna logga in och logga ut ur mötet så som det passar med deras övriga liv. Förbundsmötet 2018 tog ett beslut om rapporten ”Utvecklad organisation för ökat inflytande och engagemang”. Då beslutades även att införa årsmöten som ska hållas varje år och därför kommer det första digitala årsmötet att hållas i år. Årsmötena är ett sätt att skapa nya arenor för inflytande, engagemang och handlingskraft. Genom att Vision nu har årsmöten finns det också en ny arena för att uppmuntra medlemmars och förtroendevaldas idéer och en ny plats att lyfta viktiga frågor. Årsmötet är även ett beslutsforum för att hantera vissa ekonomiska och administrativa frågor samt frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Årsmötet 2019 kommer vara ett steg på vägen mot förbundsmötet 2020 och är ett forum för dialog och inflytande. Att årsmötet är helt digitalt gör att vi på ett helt nytt sätt kan arbeta för ökad transparens, flexibilitet och nytänkande. Under årsmötet kommer ombuden att kunna påverka Visions framtida inriktning. Handlingar kommer att vara tillgängliga från slutet av juni. Information om detta kommer att skickas ut separat. All information om årsmötet kommer samlas på vision.se/am2019 Mandatfördelning och val av ombud. På förbundsmötet 2018 ändrades stadgarna och ni som får det här brevet har redan, eller kommer att, utse ombud som representerar er under årsmötet. Hur många ombud ni har framgår av mandatfördelningen. Mandatfördelningen är ett omfattande dokument, så sök på er klubb eller avdelning för att hitta er mandatfördelning. Ni som inte har egna mandat kommer att få information kring så kallade delade mandat i ett utskick från Visions center i er region. Här följer en kort beskrivning om hur ni anmäler era ombud: • För er med eget mandat. Eget mandat får klubbar/avdelningar då de har minst 351 medlemmar. Ni anmäler ombud samt personliga ersättare senast den 17 maj. • För er med gemensamt/delat mandat. Gäller klubbar/avdelningar med färre än 351 medlemmar. Ni utser ombud gemensamt med andra avdelningar och klubbar inom regionen. Arbetet leds av Visions center. Mer information kommer från ert center. Centret kommer att anmäla dessa ombud senast den 28 maj. Ombud och personliga ersättare anmäls här! På vision.se/am2019 samlar vi och uppdaterar all information kring årsmötet. Har du några funderingar? Skicka ett mejl till kajsa.qvist@vision.se eller kontakta ditt center. Vi ses på årsmötet! Veronica Magnusson Förbundsordförande OBS! Logga in först, så att anmälan om dina personliga ersättare sparas på rätt sätt. Tack på förhand! Bortse från rutan om kost, som pga tekniska svårigheter är svår att ta bort. Dina personuppgifter kommer att lämnas till VoteiT istället för till hotellanläggning.
Kontakt

Kajsa Qvist

E-post: kajsa.qvist@vision.se