Nationell webbutbildning i Mina Sidor för förtroendevalda, del 2 av 4: Dokument och fv-mejl

Kursen är genomförd
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 17 maj 2022
Start 2022-06-01 11:30
Slut 2022-06-01 12:30
Ort Webb
Under 2022 kan du som aktiv i en styrelse under fyra tillfällen fördjupa dig i Mina Sidor, verktyget för att se och hantera medlemsuppgifter och uppdrag i din avdelning/klubb, fv-mejlen, dokumenthanteringen, kurser och aktiviteter samt ärenden. Varje träff går igenom en specifik del av Mina Sidor. Om din styrelse vill ha en personlig genomgång av Mina Sidor, kontakta ert center. Det är ordförande i din avdelning/klubb som kan dela ut behörigheter för Mina Sidor. På Mina Sidor finns manualer och instruktioner där du också kan hitta information. Om du har frågor om Mina Sidor, hör av dig till Mina Sidor-supporten, minasidor@vision.se.
Kontakt

Susanne Kroon

E-post: susanne.kroon@vision.se