Välkommen på föreläsning med Naturskyddsföreningen - Rättvis klimatomställning i praktiken!

Kursen är genomförd
Start 2023-04-20 14:00
Slut 2023-04-20 15:00
Ort Digitalt
Målgrupp
Sista anmälningsdag 2023-04-17
Medlemskrav Nej
RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING I PRAKTIKEN! Klimatkrisen är här och nu, omställning brådskar. Vi behöver hitta nya sätt att jobba och leva som fungerar för planeten – men också för dig och kollegorna. Hur skapar vi en rörelse för förändring där fler vill och kan ställa om? Välkommen att lyssna till en föreläsning med Naturskyddsföreningen om vad rättvis klimatomställning innebär i praktiken. Föreläsningen beskriver hur social och ekologisk hållbarhet hänger ihop och hur vi tillsammans kan klara klimatomställningen. Få inspiration, verktyg och kraft att göra mer! Webbinariet är riktat till dig som jobbar i kommun, region, kyrka eller bolag i välfärden och vill lära mer om klimatfrågor. OM FÖRELÄSAREN Hedvig Schylander är sakkunnig inom klimatfrågor på Naturskyddsföreningen och expert på sociala och ekologiska dimensioner av klimatomställningen. Hon har tidigare jobbat på Länsstyrelsen i Uppsala och Klimatpolitiska rådet. Hedvig har även studerat svenska fackförbunds roll i klimatomställningen inom ramen för sitt masterarbete. KLIMATOMBUD Föreläsningen är del av en föreläsningsserie för Visions klimatombud, men öppen för alla medlemmar och potentiella medlemmar att ta del av.  Engagera dig för klimatet på din arbetsplats! Klimatombud får verktyg, nätverk och utbildning som på ett konkret sätt möjliggör för dig och dina kollegor att jobba mot målen i Agenda 2030 och minska klimatpåverkan.
Vänligen logga in för att anmäla dig till denna kurs.
Kontakt

Viktoria Hellström

E-post: kurs.sundsvall@vision.se