Arbetsmiljö aktuellt, för dig som skyddsombud och huvudskyddsombud i område sydost

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 13 september 2022
Start 2022-09-27 09:00
Slut 2022-09-27 16:30
Ort Linköping
Nätverksträff för huvudskyddsombud och skyddsombud i område sydost. Tema för träffen är en arbetsmiljöfrågas väg för HSO och SO. Aktuell information och möjlighet till handledning. Möjlighet till fördjupade kunskaper och erfarenhetsutbyte oavsett uppdrag och erfarenhet. Program för dagen (kan komma att ändras något): 9.00 Start med fika. 9.30-12.00 Pass om en arbetsmiljöfrågas väg inklusive paus. 12.00-13.00 Lunch. 13.00-14.30 Pass 2 Handledning och grupparbete. 14.30-15.00 Fika. 15.00-16.30 Pass 3 Gruppdiskussion, erfarenhetsutbyte och avslut. Inför träffen, titta gärna på filmen En arbetsmiljöfrågas väg på Suntarbetslivs Youtube-kanal (länk i bekräftelsen).
Kontakt

Karolina Sundqvist

E-post: karolina.sundqvist@vision.se