Vision och arbetsrätten, grund för dig i område Syd, Väst och Sydost

Målgrupp
Sista anmälningsdag 16 september 2022
Start 2022-11-22 09:30
Slut 2022-11-23 16:00
Ort Distansutbildning
OM UTBILDNINGEN Denna utbildning ger dig verktyg för att påverka och arbeta aktivt inom det fackliga uppdraget på arbetsplatsen och i Vision. Du får insikt om arbetsrättslig lagstiftning, ditt eget kollektivavtal och hur du kan driva medlemmarnas frågor genom intresseförhandlingar. Utbildningen ger dig också kunskaper för att kunna representera Vision och agera med en eventuell fullmakt/bli godkänd förhandlare. För att få fullmakt/bli godkänd förhandlare ska avdelningen/klubben ansöka om detta hos sitt Visionscenter. MÅLGRUPP Förtroendevalda från samtliga avtalsområden som varit verksamma som ombud i minst ett år. OMFATTNING Utbildningen omfattar två kursdagar. Du förväntas också ha genomfört vissa uppgifter innan kursstart (se nedan). FÖRBEREDELSER Som en del i utbildningsupplägget ska du innan kursstart ha genomfört följande e-utbildningar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen: - Schyst arbetsliv (ca 3 h) - Utbildning för Vision-ombud (60 min) eller den lärarledda utbildningen - En arbetsplats för alla (ca 20 min) - Rekryteringsguiden (ca 45 min) BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du tillhöra målgruppen. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en genomgång av de sökande. Vilka sökande som prioriteras grundas på vilka som tillhör målgruppen för utbildningen, har de förväntade förkunskaperna och behovet av utbildning. Prioriteringen av de sökande görs av Visions center. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst i enlighet med LFF § 7. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet är du välkommen att kontakta ditt center.
Kontakt

Ted Karlström

E-post: ted.karlstrom@vision.se