Löneprocessen för dig i område Väst, Syd och Sydost

Kursen är genomförd
Start 2022-12-06 09:30
Slut 2022-12-07 16:00
Ort Distansutbildning
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 2022-09-29
OM UTBILDNINGEN Utbildningen ger dig förutsättningar för att arbeta målinriktat med hela processen för löneöversyn, lönebildning och lönesättning. Du får kunskap om hur löneöversynen genomförs enligt Visions riktlinjer och lönepolitik. Efter utbildningen skall du ha koll på, och kan dela med dig av hur man synliggör löneprocessen och tar tillvara medlemmarnas inlyftande genom träffar och aktiviteter. MÅLGRUPP Målgruppen är förtroendevalda inom samtliga avtalsområden med ansvar för löneprocessen i avdelningar och klubbar. Du skall ha eller gå in i uppdraget som förhandlingsdelegerad/löneförhandlare. OMFATTNING Utbildningen omfattar två utbildningsdagar. FÖRBEREDELSER Innan utbildningstillfället kommer du få förberedelseuppgifter som tar några timmar att genomföra. Mer information ges i bekräftelsen. Förutom dessa uppgifter ska du också ha genomfört följande e-utbildningar före kursstart för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen: - Påverka ditt arbetsliv (ca 60 min) - Utbildning för Vision-ombud (ca 60 min) - Rekryteringsguiden (ca 45 min) - En arbetsplats för alla (ca 20 min) Du hittar alla e-utbildningar på Visions hemsida: https://vision.se/e-utbildningfv BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du utgöra målgruppen. Om vi har fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval baserat på kompetensbehovet i aktuellt område. Behörighetprövningen och urvalsförfarandet sköts av Visions center. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet är du välkommen att kontakta ditt center.
Kontakt

Ted Karlström

E-post: ted.karlstrom@vision.se