Chefsseminarium - Att leda på distans

Kursen är genomförd
Start 2022-11-16 09:00
Slut 2022-11-16 11:30
Ort Gävle
Målgrupp Medlem Förtroendevald
Sista anmälningsdag 2022-10-26
Att leda på distans var tidigare en förutsättning och en utmaning för ledare som jobbade på global och regional nivå. Nu har det blivit en angelägenhet för alla - helt eller delvis. När distansarbete är en del av normen för många tjänstemän måste vi hitta lösningar för att skapa arbetsplatser där man vill jobba och där fördelarna med de olika arbetsmetoderna tas till vara. Hur blir jag en närvarande ledare som både inspirerar och hanterar avvikelser när så mycket av verksamheten sker i digitala forum? Hur säkrar jag att jag som ledare inte påverkas av att jag ser vissa medarbetare digitalt och andra i korridoren? Det kanske krävs av mig som ledare att jag tänker om kring min egen ledarstil? Det digitala mötet blir viktigare än någonsin, hur får vi det att funka optimalt? Hur skapar vi trygga och effektiva team även på distans? Vilka strukturer behöver arbetas om, och behöver medarbetarna utbildas och kompetensutvecklas? Det här är några av de frågor som du som ledare kan ha. På seminariet är du välkommen att dela dina tankar och lyssna på senaste nytt om att leda på distans. Seminariet kommer att dels innehålla en föreläsning med tips och tankeväckare. Du kommer också få möjlighet att diskutera intressanta frågeställningar och byta erfarenheter med andra chefer. Några exempel på innehåll: Att vara en inspirerande ledare på distans Att återkoppla, ge feedback och påverka beteenden på distans Skapa team – att hitta det goda i teamarbete även om man inte ses Hantera avståndsbias – att skapa lika förutsättningar för alla Hybridarbetsplatsen – lärdomar så här långt? Föreläsare Pernilla Silfverhjelm
Kontakt

Linda Hjelm

E-post: kurs.sundsvall@vision.se