Träff för nya ombud & skyddsombud

Kursen är genomförd
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 24 augusti 2020
Start 2020-08-27 08:30
Slut 2020-08-27 11:30
Ort Linköping
Inbjudan till introduktionsträffar för ombud & skyddsombud som är nyanmälda under 2019 - 2020. De vanliga utbildningarna är inställda under 2020, men vi vill delge dig den viktigaste informationen om din roll och prata om vad din funktion är på din arbetsplats. P.g.a. Corona är max 10 deltagare/tillfälle välkomna till Visions lokaler på Storgatan 8 i Linköping. Du begär tjänstledigt med lön enl. LFF § 6-7 hos arbetsgivaren. Vision bjuder på fika.
Kontakt

Ann-Sofie Nilsson

E-post: annsofie.nilsson@fv.vision.se