Workshop för dig som chef – Hur arbetar du som chef med arbetsmiljö, postcorona?

Kursen är genomförd
Målgrupp Medlem
Sista anmälningsdag 15 april 2022
Start 2022-04-29 12:00
Slut 2022-04-29 13:00
Ort Digitalt
Hur kommer arbetsplatsen att se ut i det nya normala? Hur förändras arbetsmiljön och frågor kring denna? Workshopen syftar till att du som chef ska få möjlighet till diskussioner, erfarenhetsutbyte och verktyg att arbeta med arbetsmiljö i spåren av pandemin
Kontakt

Linda Hjelm

E-post: kurs.sundsvall@vision.se