Digitalt Förmöte för område Sydost och Stockholm

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 10 augusti 2020
Start 2020-09-02 11:00
Slut 2020-09-03 15:00
Ort Digitalt
Inbjudan/Kallelse till Visions förmöte för område Sydost och Stockholm Den 24-26 september 2020 är det dags för Visions förbundsmöte, som är Visions högsta beslutande organ. Där bestäms inriktningen på Visions arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren. Innan dess anordnar vi ett digitalt förmöte 2-3 september där du som förtroendevald har möjlighet att diskutera de frågor som ska hanteras på förbundsmötet. På förmötet kommer vi att ägna tiden åt förberedelser och genomgång inför de diskussioner och beslut som ska fattas på Visions förbundsmöte. Syftet med förmötet är att ni som är ordinarie ombud ska komma väl rustade till Visions förbundsmöte. Och ge övriga deltagare en möjlighet att delta i diskussionerna och påverka framtida beslut. Handlingarna till förbundsmötet planeras vara klara och publiceras på vision.se senast den 30 juni. Handlingarna kommer endast att finnas tillgängliga som pdf-filer. Läs mer om förbundsmötet här: vision.se/fm2020 Vi ställer inte in – vi ställer om Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla föreningar att ställa in årsmöten och större konferenser eller att genomföra dem digitalt, rekommendationer som gäller till 31 december 2020. Förbundsstyrelsen vill värna om och upprätthålla de demokratiska processerna även i dessa tider och kommer därför att ställa om förbundsmötet och förmöten till digitala möten. På förbundsmötet kommer de beslut som skulle ha fattats på plats i Solna, nu att fattas digitalt. Vi vet att alla har olika förutsättningar för digitala möten och vi kommer göra vårt yttersta för att säkerställa ombudens inflytande och påverkan under förbundsmötet. Mer information om den fortsatta processen kring förmöten och förbundsmöten kommer att skickas ut. Målgrupp för förmötet För dig som är ordinarie ombud, förste eller andra ersättare till Visions förbundsmöte är förmötet obligatoriskt. För avdelningar/klubbar som inte har egna mandat eller kan delta utifrån regionmandat finns möjlighet att delta med en representant plus en under 35 år. Samordningsgruppen kan delta i de fall de inte är valda ombud. Datum och tider 2-3 september 2020 Preliminära tider, vi börjar digitala förmötet kl 11.00 dag 1 och avslutar kl 15.00 dag 2. Ramprogram och tider kommer att skickas ut tillsammans med bekräftelsen, efter sista anmälningsdag har passerat. Anmälan Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är 10 augusti. Du anmäler dig här nedan. Ledighet Begär ledighet enligt §6 Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Om du får löneavdrag ersätter Vision dig för förlorad arbetsförtjänst men vi behöver då ett intyg från arbetsgivaren som bifogas till reseräkningen. Vi gör varandra bättre Det är en tuff situation vi är mitt i och vi har en utmanande höst framför oss, men varje dag ser vi hur vi gör varandra bättre i Vision. Nu hoppas vi att alla kan kraftsamla för att vi på så bra sätt som möjligt kan genomföra ett digitalt förbundsmöte och förmöte i höst. Referensgrupp för digitala möten Vision kommer nu att ställa om, vill du vara med och hjälpa till i omställningen? Genom att vara med och påverka hur förbundsmötet genomförs digitalt. Förbundet kommer att ah en referensgrupp som arbetar för att Vision ska få så bra digitala möten som möjligt. Skriv några rader om dig själv och varför du vill vara med i gruppen till: forbundsmote@vision.se Frågor Kontakta Kent Kullander på kurs.linkoping@vision.se eller Ingrid Andersson på kurs.stockholm@vision.se om du har frågor. Välkommen! Visions center i Linköping och Stockholm
Kontakt

Kent Kullander

E-post: kurs.linkoping@vision.se