Avtalsforum HÖK 2023 - Kommunavdelningar/klubbar och klubbar inom Sobona som tillämpar avtalet HÖK/AB

Kursen är genomförd
Start 2023-06-07 10:00
Slut 2023-06-07 16:00
Ort Gävle
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 2023-05-07
Medlemskrav Nej
Välkommen till årets första avtalsforum för HÖK i område Mitt. Fokus under detta forum blir att resonera kring den här avtalsperioden och diskutera inför kommande avtalsrörelse. HÖK-forum är ett tillfälle för dig som är förtroendevald i en verksamhet som tillämpar kollektivavtalen inom HÖK/AB att få aktuell avtals- och lagstiftningsinformation. Det är också ett nätverk med möjlighet till dialog med andra förtroendevalda, centrala förhandlare, ombudsmän på center och representanter från förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Forumet förutsätter aktivt deltagande. Förbered er genom att diskutera punkterna med både medlemmar och fackligt förtroendevalda för att ge inspel från er lokala organisation. Era diskussioner är centrala i det fortsatta arbetet inför avtalsrörelsen med exepelvis framtagande av yrkanden. - Hur fungerar löneprocessen och tillämpningen av löneavtalet lokalt hos er? - Vilka frågor lyfter era medlemmar som viktiga gällande villkor och förmåner? - Har ni förslag och idéer på vad ni saknar eller som behöver förbättras i kollektivavtalen? Kostnader: Vision bjuder på konferensen, fika och lunch, samt resekostnader. Ledighet: Sök ledighet från din arbetsgivare enligt § 7 Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Syftet med forumet är att ge och få kunskap om tillämpningen av kollektivavtalen för att stärka dig i din fackliga roll. Kontakta din lokala ordförande eller ditt center om du önskar stöd kring din ledighetsansökan. Om du får förlorad arbetsförtjänst står centret för detta. Om du behöver ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst, så hittar du all information på vision.se/för dig som förtroendevald
Vänligen logga in för att anmäla dig till denna kurs.
Kontakt

Johan Wallin

E-post: kurs.sundsvall@vision.se