Avtalsforum: HÖK-forum kommunavdelningar/klubbar, område norr

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 2 maj 2023
Start 2023-06-01 09:30
Slut 2023-06-01 16:00
Ort Luleå
Välkommen till årets första avtalsforum för HÖK i område norr. Fokus under detta forum blir att resonera kring den här avtalsperioden och diskutera inför kommande avtalsrörelse. HÖK-forum är ett tillfälle för dig som är förtroendevald i en verksamhet som tillämpar kollektivavtalen inom HÖK/AB att få aktuell avtals- och lagstiftningsinformation. Det är också ett nätverk med möjlighet till dialog med andra förtroendevalda, centrala förhandlare, ombudsmän på center och representanter från förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Mer information finns i utskickad inbjudan.
Kontakt

Marie Sköld

E-post: kurs.lulea@vision.se