Samverkansutbildning Vision Göteborg em

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 23 september 2020
Start 2020-10-21 13:00
Slut 2020-10-21 17:00
Ort Göteborg
En utbildning för dig i Vision Göteborg som sitter med i något samverkansforum. Omfattning: en halvdags utbildning plus 1,5 timme förberedelsetid. Du får hem en uppgift att göra inför utbildningen. Vi fokuserar på samverkan i praktiken vilket innehåller föreningsteknik för att kunna påverka i samverkansgruppen.
Kontakt

Elin Pellegrino

E-post: elin.pellegrino@fv.vision.se