Utbildning för huvudskyddsombud, Nationell

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 18 september 2022
Start 2022-11-17 09:30
Slut 2022-11-17 16:30
Ort Distansutbildning
OM UTBILDNINGEN Utbildningen stärker dig i ditt uppdrag som huvudskyddsombud, där din roll är att samordna skyddsombuden i din avdelning/klubb. Du får kunskaper för att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats och i Vision. Du lär dig om arbetsmiljöarbete med Visions mål och hjärtefrågor i fokus. Utbildningen ger dig kunskap att arbeta med handlingsplaner för att samordna det lokala arbetsmiljöarbetet. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till nya huvudskyddsombud med 1-2 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete i avdelningar och klubbar. Du har haft uppdraget som skyddsombud eller huvudskyddsombud en tid. Är du helt ny som huvudskyddsombud och inte har praktisk erfarenhet vinner du på att avvakta ett år med utbildningen. OMFATTNING Utbildningen har ett blandat upplägg som stödjer ett flexibelt lärande. Vissa delar är lärarledda, andra delar kan du själv välja när och var du vill genomföra som det passar dig bäst. Utbildningen omfattar totalt två dagars studier och består av följande moment: - Förberedande uppgifter på distans - En distansbaserad heldagsträff - Uppföljande uppgifter på distans - Deltagande i ett webbseminarium Förutom att delta på en lärarledd distansbaserad samt ett avslutande webbseminarium förväntas du alltså göra vissa uppgifter både före och under utbildningen. Det är därför viktigt att avsätta tid för såväl föruppgift som uppföljningsuppgift och redovisning. Datum för webbseminarium är 15 dec 2022 kl 09:30-11:30 FÖRBEREDELSER Som framgår under ovannämnda rubrik ska du innan kursstart ha genomfört en särskild föruppgift. Mer information om detta kommer i bekräftelsen. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska du också ha genomfört följande e-utbildningar innan kursstart: - Schyst arbetsliv (ca 3 h) - Utbildning för Vision-ombud (ca 60 min) eller den lärarledda utbildningen - Schyst arbetsmiljö (ca 60 min) - Rekryteringsguiden (ca 45 min) - En arbetsplats för alla (ca 20 min) Du hittar alla e-utbildningar på Visions hemsida: https://vision.se/e-utbildningfv BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du utgöra målgruppen. Om vi har fler behöriga sökande än det finns tillgängliga utbildningsplatser görs ett urval baserat på kompetensbehovet i aktuellt område. Behörighetprövningen och urvalsförfarandet sköts av Visions center. KOSTNADER OCH LEDIGHET Vision står för utbildningen samt allt utbildningsmaterial. Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7 och AML. Behöver du stöd i samtalet med din arbetsgivare gällande din ledighet är du välkommen att kontakta ditt center.
Kontakt

Katarina Patzelt Brandt

E-post: katarina.patzeltbrandt@vision.se