Luleåavdelningen Inspirationsföreläsning

Målgrupp Medlem
Sista anmälningsdag 27 augusti 2020
Start 2020-09-14 18:00
Slut 2020-09-14 20:00
Ort Luleå
Utlottning bland Visions Luleåavdelnings medlemmar av biljetter till Inspirationsföreläsning med Mia Törnblom i Luleå. På grund av rådande omständigheter är föreläsningen framflyttad till 14 september.
Kontakt

Anita Klockare

E-post: anita.klockare@amf.lulea.se