Valutskottsutbildning

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 1 juli 2022
Start 2022-08-26 09:30
Slut 2022-08-27 15:00
Ort Varberg
För valutskott i Vision Göteborgs klubbar Utbildningen ger dig verktyg att genomföra valutskottets arbete i praktiken. Innehåll • Visions organisation, verksamhet och mål • Valprocessen och valutskottets uppdrag • Valutskottets arbete i praktiken • Nomineringsarbetet • Villkor för fackliga uppdrag Du söker facklig ledighet utan lön enligt LFF 6§ hos din chef senast två veckor innan utbildningens start. Vision Göteborg står för förlorad arbetsinkomst samt förtäring. Förkunskaper: E-utbildningarna En arbetsplats för alla och Schyst arbetsliv Här hittar du e-utbildningarna https://vision.se/din-utveckling/utbildning/e-utbildning/
Kontakt

Elin Pellegrino

E-post: elin.pellegrino@fv.vision.se