Utskottsval och fadderverksamhet inför Förmöte Syd och Sydost

Kursen är genomförd
Start 2022-08-30 09:00
Slut 2022-08-30 12:00
Ort Malmö
Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 2022-08-10
Du som är ordinarie ombud ska välja utskott till Förmötet. Välj ett förstaval, ett andraval och ett tredjeval. Ersättare följer ordinaries val och ska inte göra något eget val. För att få en jämn fördelning i utskotten, och för att alla utskott ska fyllas, kan vi behöva omfördela valen. Ägna gärna en stund i hängmatta i sommar och läs igenom samtliga motioner då vi inte kan garantera att du får vara med i de utskott som du väljer, men givetvis försöker vi i största möjliga mån att tillgodose dina val. Information om de olika utskotten finner du som bifogat PDF dokument i mejlutskicket. Vill du vara fadder eller ha en fadder gör även dessa val här.
Kontakt

Susanne Kroon

E-post: kurs.malmo@vision.se