Skyddsombudsutbildning Vision Göteborg

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 20 augusti 2020
Start 2020-09-15 08:30
Slut 2020-09-16 16:30
Ort Göteborg
Ny som skyddsombud? Med den här utbildningen får du koll på arbetsmiljöarbete och kan snabbt bli aktiv. Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Med utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, och du får koll på hur du kan påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och i Vision.
Kontakt

Elin Pellegrino

E-post: elin.pellegrino@fv.vision.se