Utbildning för Vision-ombud i klubbar

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 25 augusti 2022
Start 2022-10-26 09:30
Slut 2022-10-27 16:00
Ort Distansutbildning
OM UTBILDNINGEN Är du Vision-ombud och i behov av ny kunskap och inspiration? Den här utbildningen ger dig koll på Visions organisation och värderingar, rekrytering samt fackligt arbete kring till exempel löner och avtal. Under utbildningen får du ha lära dig hur du blir aktiv i dialogen med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda. Du får även lära dig hur du kan vara aktiv i samverkan på arbetsplatsen och coacha medlemmarna rätt när de behöver rådgivning eller fackligt stöd. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som är Vision-ombud i en klubb. OMFATTNING Utbildningen omfattar två kursdagar. Du förväntas också ha genomfört vissa uppgifter innan kursstart (se nedan). FÖRBEREDELSER Som en del i utbildningsupplägget ska du innan kursstart ha genomfört följande e-utbildningar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen: - Schyst arbetsliv (ca 3 h) - En arbetsplats för alla (ca 20 min) - Rekryteringsguiden (ca 45 min) Du hittar alla e-utbildningar på Visions hemsida: https://vision.se/e-utbildningfv BEHÖRIGHET OCH URVAL För att vara behörig ska du tillhöra målgruppen. När ansökningstiden till utbildningen har gått ut görs en genomgång av de sökande. Vilka sökande som prioriteras grundas på vilka som tillhör målgruppen för utbildningen, har de förväntade förkunskaperna och behovet av utbildning. Prioriteringen av de sökande görs av Visions center. KOSTNADER OCH LEDIGHET Din arbetsgivare förväntas stå för förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen § 7.
Kontakt

Andrea Swerin

E-post: andrea.swerin@vision.se