Uppstartsmöte digitalt inför Rekrytering hösten/vinter 2022 - fokus skola

Målgrupp
Sista anmälningsdag 16 augusti 2022
Start 2022-08-18 10:00
Slut 2022-08-18 11:30
Ort Webb (Teams)
Mötet kommer gälla information samt frågor från er om rekryteringsarbetet under hösten och vintern 2022 för område sydost. Fundera och ta fram frågor att ha med till detta möte. Inbjudna är ordförande och rekryteringsansvariga inom kommun, samt förtroendevalda inom skolan, men bjud gärna med andra förtroendevalda hos dig som kan vara intresserade av mötet. Program: Presentationsrunda Fokusgrupper i rekryteringen Olegitimerade lärare Övriga i skolans värld som kan rekryteras Material som kan användas till skolorna (statistik, brevmall, informationsmaterial) Skoladministratörer, rektorer samt andra förtroendevalda som kan vara behjälpliga att öppna upp skolorna Vilka kommuner rekryteringscoach Christian Öström kommer fokusera på gällande olegitimerade lärare, tillsammans med de förtroendevalda som kan Information kring rekryteringsmål, för de som känner sig bekväma att arbeta med ett måltal, eller aldrig fått ett mål tal att arbeta mot Avstämningsmöten om hur allt rekryteringsarbete har gått för er – Digitalt på Teams, 1ggr varje månad på en fredag, för de som kan och vill Frågestund
Kontakt

Karolina Sundqvist

E-post: karolina.sundqvist@vision.se