Avtalsforum: Nationellt digitalt HÖK-forum 2023 (för FV i hela Sverige)

Målgrupp Förtroendevald
Sista anmälningsdag 1 juni 2023
Start 2023-06-07 09:00
Slut 2023-06-07 15:00
Ort Digitalt
Detta digitala forum är öppet för förtroendevalda i hela Sverige som arbetar i en verksamhet som tillämpar kollektivavtalen inom HÖK/AB. Forumet administreras av Visions center i Luleå. HÖK-forum är ett tillfälle för dig som är förtroendevald i en verksamhet som tillämpar kollektivavtalen inom HÖK/AB att få aktuell avtals- och lagstiftningsinformation. Det är också ett nätverk med möjlighet till dialog med andra förtroendevalda, centrala förhandlare, ombudsmän på center och representanter från förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Fokus under detta forum blir att resonera kring den här avtalsperioden och diskutera inför kommande avtalsrörelse. Forumet förutsätter aktivt deltagande. Förbered er genom att diskutera punkterna med både medlemmar och fackligt förtroendevalda för att ge inspel från er lokala organisation. Era diskussioner är centrala i det fortsatta arbetet inför avtalsrörelsen med exepelvis framtagande av yrkanden. Hur fungerar löneprocessen och tillämpningen av löneavtalet lokalt hos er? Vilka frågor lyfter era medlemmar som viktiga gällande villkor och förmåner? Har ni förslag och idéer på vad ni saknar eller som behöver förbättras i kollektivavtalen?
Kontakt

Marie Sköld

E-post: kurs.lulea@vision.se